Přehled vývoje programu WinZápočet

Verze 8.82 (vydáno dne 20.01.2017)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.1.2017

Verze 8.81 (vydáno dne 21.10.2016)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.11.2016

Verze 8.8 (vydáno dne 29.08.2016)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.9.2016

Verze 8.7 (vydáno dne 21.11.2015)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.1.2016

Verze 8.6 (vydáno dne 30.10.2015)

* oprava špatného určení platového stupně u pedagogických pracovníku s praxí nad 32 let

Verze 8.5 (vydáno dne 25.10.2015)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.11.2015
* oprava problému se stahováním novinek z Internetu

Verze 8.4 (vydáno dne 01.01.2015)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.1.2015
+ při výběru tabulky je možno zobrazit podrobnější info o tabulce

Verze 8.3 (vydáno dne 29.10.2014)

* oprava chybného zobrazování dalšího postupu při maximální praxi

Verze 8.2 (vydáno dne 20.10.2014)

+ aktualizované tarifní tabulky platné od 1.11.2014

Verze 8.1 (vydáno dne 28.12.2011)

+ nová tarifní tabulka pro pedagogické zaměstnance, platná od 1.1.2012

Verze 8.0d (vydáno dne 28.3.2011)

* po aplikaci aktualizace na verzi 8.0c došlo k poškození indexového souboru (při prohlížení zaměstnanců se špatně třídily záznamy). Řešením je provést opravu indexů (z menu Nástroje) nebo aplikovat tuto aktualizaci.
+ přidaná tarifní tabulka pro lékaře a zubní lékaře, platná od 1.3.2011

Verze 8.0c (vydáno dne 19.2.2011)

* přestože byly údaje o uživateli vyplněné, program při spuštění hlásil, že tyto údaje nejsou vyplněné. Opraveno.
+ položka pro zápis jména zaměstnance byla rozšířena z patnácti znaků na pětadvacet

Verze 8.0b (vydáno dne 11.2.2011)


+ automatická oprava poškozené konfigurace programu
* upravené velikosti sloupců při výběru zaměstnance ze seznamu (nebylo vidět celé jméno zaměstnance)
* při zadání nového zaměstnance, který neměl žádnou praxi (např. začínající pedagog) nebylo možné vytisknout sestavu. Toto je opraveno.

Verze 8.0a (vydáno dne 16.1.2011)


* Pokud nastala situace, že byla vyplněna praxe krácená dle příkazu ředitele 2/3 a nevyplněna praxe krácená 1/3, zobrazil se, u praxe krácené 1/3, výsledek 364 dní, přestože tato praxe nebyla vyplněna. Na výsledný výpočet to však nemělo vliv, zmíněných 364 dní se do celkové praxe nezapočítalo. Tato chyba je odstraněná.

Verze 8.0 (vydáno dne 18.12.2010)


+ tarifní tabulky platné od 1.1.2011 (dvě nové tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky)
* program již neobsahuje starší tarifní tabulky, pouze aktuálně platné

Verze 7.62 (vydáno dne 3.6.2010)


* pokud bylo nastaveno nezapočítávat přestupné dny a zadalo se více jak osm nástupů a ukončení (praxí) v záložce pro krácení 1/2, došlo ke špatnému výpočtu. Opraveno.

Verze 7.61 (vydáno dne 31.5.2010)


* při opětovném výpočtu (nebo zobrazení aktuální tabulky) se zobrazila neplatná tabulka. Opraveno.

Verze 7.6 (vydáno dne 25.5.2010)


+ funkčnost ve Windows7 a Vista 64bit
+ rozdělení aplikace na spouštěcí a konfigurační část a na vlastní program WinZápočet (potřebné kvůli automatické aktualizaci programu z Internetu, což plánuji v další verzi)
+ oznamování o novinkách, nových verzích a aktualizacích programu (v pozdější fázi se bude program sám aktualizovat z Internetu). Nyní Vám již neunikne žádná nová verze nebo oprava Vašeho programu. Jakmile bude nějaká změna, nová verze programu, popřípadě oprava, program Vás bude ihned informovat. Je samozřejmě nutné, aby počítač byl připojen do Internetu.
+ rozšíření konfigurace o údaje o zákazníkovi
+ oprava poškozených indexových souborů nyní spouštěna ručně - urychlený start programu
+ opravy různých chyb v programu (dle vašich připomínek)

Verze 7.51 (vydáno dne 27.7.2009)


+ tarifní tabulka pro zdravotnické pracovníky platná od 1.7.2009

Verze 7.5 (vydáno dne 20.5.2009)


* počet tarifních tabulek zredukován na dvě platné. Základní tabulka (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ...) a tabulka pro pracovníky státní správy a zdravotnické pracovníky.
+ tarifní tabulky platné od 1.6.2009
+ v okně pro opravu tabulek se zobrazí příslušná tabulka dle výběru z nabídky na titulní stránce programu

Verze 7.4a


* v případě nekorektního ukončení programu mohlo dojít k poškození indexových souborů pomocné tabulky. Pokud tento případ nastane, dojde k automatické opravě indexového souboru.

Verze 7.4


+ přibyla nová záložka "Nezapočteno", pro evidenci doby, která se nezapočítává (např. evidován na úřadu práce apod.)
+ dvě nové tiskové sestavy, ve kterých se tiskne i položka poznámka u jednotlivých praxí
+ u první sestavy jsou praxe setříděné chronologicky (dle datumu počátků jednotlivých praxí)
+ u druhé sestavy je tříděno dle dle druhu praxe (plně započítaná, MD ...) a v rámci každého druhu praxe dle datumů
+ možnost výstupu tiskové sestavy na monitor nebo na tiskárnu
+ kontrola vložených dat (odhalí případné překrytí zadaných praxí)
* pokud se zaarchivovala data, nebylo možné otevřít konfiguraci programu. Program se musel ukončit a opět spustit. Opraveno.
* při obnově dat se neobnovila položka "poznámka". Opraveno.
* při ukládání zadaných dat se neuložila položka "poznámka" u praxe krácené 1/2. Opraveno.

Verze 7.3a


* v případě použití výpočtu "nezapočítávat přestupné roky, resp. dny" došlo k jejich chybnému započítávání v případně pátého a dalšího pracovního poměru - opraveno

Ostatní starší verze


Verze 7.3
+ uživatel si může vybrat, jak se má naložit s přestupnými roky (oba způsoby jsou možné)
+ automatická oprava indexových souborů (k občasnému poškození došlo při násilném ukončení programu - např. výpadek elektřiny)
* opravena archivace na pevný disk do složky obsahující v názvu mezery
+ možnost nastavit automatickou archivaci při ukončení programu
+ dříve se příslušné tarifní tabulky vybíraly dle zadaného datumu, ke kterému se provádí výpočet. Nyní si uživatel vybírá nezávisle na tomto datumu
* opravena chyba v programu při prohlížení tarifních tabulek
Verze 7.2b
* algoritmus výpočtu upraven dle metodiky MPSV (zápočet přestupných roků)
Verze 7.2a
* opraven datum dalšího postupu v případě "mínusové" praxe
Verze 7.2
+ tarifní tabulky platné od 1.1.2007
* zrušeno krácení praxe o 1/5 - nyní se započítává plně
+ při vyplňování praxe a výpočtu je v horní části okna zobrazeno jméno zaměstnance, se kterým pracujete
Verze 7.1a
* pokud se zadala plně započítaná praxe do šestnácté dvojice vkládacích položek (tzn. že zaměstnanec měl šestnáct nástupů a ukončení), došlo k chybnému výpočtu praxe. Opraveno.
Verze 7.1
+ tarifní tabulky platné od 1.1.2006
+ rozšířená možnost konfigurace vlastností programu (více viz. manuál, kapitola Konfigurace programu)
+ program kontroluje zadané nástupy a ukončení (zadanou praxi) - chybná zadání (např. datum ukončení praxe je menší než datum začátku praxe atd., více v aktualizovaném manuálu)
Verze 7.0a
+ možnost prohlížení nařízení vlády ČR č.637/2004 Sb.
* opravena chyba při výpočtu (občas vyšla praxe 365 dnů, místo 1 roku)
Verze 7.0
+ možnost užívání dvojího krácení praxe dle příkazu ředitele (např. 1/3 i 2/3)
+ ke každé praxi lze zapsat poznámku (např. pracovní zařazení a místo)
* v některých případech se nenačetly všechny údaje o zaměstnanci, uložené v databázi
+ možnost zálohovat data do složky na pevném disku
* vylepšený algoritmus zálohování dat
Verze 6.0a
* opraveno krácení dle příkazu ředitele u tarifní tabulky pedagogických pracovníků
(krátilo se pouze 1/3 - nešlo změnit)
Verze 6.0
+ program upraven na nové šestnáctitřídní tarifní tabulky platné od 1.1.2004
+ tarifní tabulky jsou chráněny proti přepsání, lze vypnout
+ krácení praxe v jiném oboru se nastavuje v konfiguraci programu
Verze 5.0c
* oprava zobrazení krácení 1/3 (dle ředitele)
* oprava tiskové sestavy - v určitých případech se nezobrazovaly nadpisy krácení
Verze 5.0b
* upraven počet polí pro vkládaní mateřské dovolené kvůli nutnosti zkrácení tiskové
sestavy pro tisk na jehličkových a inkoustových tiskárnách (opravena chyba "Pás
těla se nevejde na stránku")
Verze 5.0a
* úprava tiskové sestavy pro jehličkové tiskárny
+ možnost prohlížení nařízení vlády ČR č.582/2002 Sb., č.583/2002 Sb. a č.584/2002 Sb.
Verze 5.0
+ tarifní tabulky platné od 1.1.2003
+ možnost vládat pro každý druh praxe až 24 nástupů a ukončení
+ možnost opravy údajů o zaměstnanci (jméno ...), bez nutnosti provádět přepočet praxe
Verze 4.1b
* oprava drobné chyby v tiskové sestavě
+ doplněno znění zákona č. 125/2000 Sb.
Verze 4.1a
+ možnost prohlížení nařízení vlády ČR č.66/2002 Sb., č.67/2002 Sb. a č.69/2002 Sb.
* úprava výpočtu datumu dalšího platového postupu
Verze 4.1
+ tarifní tabulky platné od 1.3.2002
Verze 4.0a
+ možnost prohlížení nařízení vlády ČR č.453/2000 Sb.
* otevírá se naposledy zvolená tarifní tabulka
Verze 4.0
+ přidány nové tarifní tabulky platné od 1.1.2001
+ program obsahuje i tabulky platné do 31.12.2000, tzn., že je možný
přepočet i se zpětnou platností
+ lze vymazat uložené záznamy
+ archivace (a obnova) dat na diskety
Verze 3.1d
* někdy při tisku vyjížděl prázdný list papíru - opraveno
Verze 3.1c
* objevena další možnost, kdy se mohly vytisknout špatné údaje - opraveno
Verze 3.1b
* za jistých okolnosti došlo k vytištění špatných údajů - opraveno
* vylepšené logování do programu (není vidět vkládané heslo)
Verze 3.1a
* Nešlo podmínit start programu heslem. Opraveno.
Verze 3.1
* Když vyjde "mínusová" praxe (při odečtu let za vzdělání), je tato
praxe opravena na nulu.
Verze 3.0a
* pokud bylo nastaveno ukládání dat, při zvolení výpočtu dalšího
zaměstnance se objevily předchozí údaje
Verze 3.0
+ možnost ukládat zadané údaje a při přepočtu je okamžitě vyvolat
Verze 2.0a
* lze opravovat tarifní tabulky
Verze 2.0
+ nová tarifní tabulka platná od 1.1.1999
+ možnost prohlížení nařízení vlády ČR č.248/1998 Sb.
+ dle zadaného datumu, ke kterému se dělá výpočet odborné praxe, se
použije tarifní tabulka platná do konce roku 1998 nebo po něm. Tzn.
pokud je datum do 31.12.1998, použije se tabulka dle nařízení
č.251/1992 Sb., pokud je datum větší než 31.12.1998, použije se
platová tabulka platná dle nařízení č.248/1998 Sb.
+ tlačítka mají tzv. rychlé volby. Např. místo najetí myší na tlačítko
Výpočet, stačí stisknout ALT+V
Verze 1.3
+ po provedeném výpočtu, lze dodatečně opravit zadané datumy praxe
a znovu praxi přepočítat
* pokud byl platový stupeň nebo třída vyšší než 9, na obrazovce se
zobrazila místo čísla *
+ pokud je platový stupeň 12, již se nezobrazuje další platový postup
Verze 1.2
* v záhlaví je opraveno, v souladu se zákonem, slovo "pracovník" na
"zaměstnanec"
- ve vypočtené praxi je odstraněna zmínka dle jaké tarifní tabulky byl
výpočet proveden
Verze 1.1
* oprava tisku vypočtené praxe
+ kontrola vkládaných datumů
+ automatické nastavování implicitní tarifní tabulky dle předchozí volby
+ možnost nastavit heslo při startu programu
+ možnost prohlížení nařízení vlády ČR č.251/1992 Sb.
+ možnost prohlížení vývoje programu
Verze 1.0
První funkční verze programu