WinPošta

Program pracuje pod operačním systémem Windows95, 98, 2000, NT, XP, Vista nebo Windows7, popřípadě Windows Vista 64bit a slouží pro evidenci došlých a odeslaných písemností.

Evidovat lze došlé a odeslané zásilky odesílané "normální papírovou" poštou, faxem, emailem, osobně atd.

zpátky nahoru