WinZápočet

Program pracuje pod operačním systémem Windows95, 98, 2000, NT, XP, Vista nebo Windows7, Vista, Windows 8.0, 8.1 (i 64bit verze), Windows10 a slouží pro zápočet dob odborné praxe pracovníků státní správy , školství a dalších organizací, které pro výpočet mzdy používají tarifní tabulky.

Program používá řada státních úřadů, městské úřady, školy a školská zařízení, okresní soudy atd. Program WinZápočet používají všechna pracoviště české školní inspekce na kontrolách na školách a školských zařízeních!

Popis programu

 • program obsahuje devět tarifních tabulek (platných od 01.01.2017)
 • po vložení datumů začátku a konce odborné praxe program vypočte roky a dny a provede krácení dle odbornosti, včetně zařazení do platového stupně a výpočtu tarifní mzdy a data dalšího platového postupu
 • krácení a zápočet praxe je možné následující:
  • odborná praxe včetně vojenské a civilní služby - započítá se v plném rozsahu
  • praxe v jiném oboru - (lze nastavit dvě různá krácení, např. 1/3 a 2/3)
  • mateřská dovolená a péče o dítě - započítá se plně (maximálně však 6 let)
  • krácení o 50%
  • nezapočtená praxe (zaměstnanec byl např. na úřadu práce). Slouží kvůli evidenci.
 • možnost nastavit kontrolu logiky vkládaných datumů praxe zaměstnanců!
 • ke každé zadané praxi lze zapsat poznámku (např. místo praxe, funkce atd.)
 • všechny tyto informace vytiskne v přehledném tiskopise (výstup na obrazovku nebo tiskárnu)
 • možnost ukládání zadaných dat pro jejich pozdější vyvolání, např. při přepočtu pracovníka atd.
 • start programu lze podmínit heslem
 • možnost archivace dat na disketu nebo do adresáře na pevném disku

 

Ceny programu

WinZápočet 8.82 - plná verze

(nový zákazník, nevlastnící žádnou předchozí verzi programu)
Cena licence pro užívání na jednom PC je 900 Kč a případně 750 Kč za každou další licenci (užívání na PC).

WinZápočet 8.82 - aktualizace

(již máte starší verzi programu a potřebujete pouze aktualizaci na nejnovejší verzi)
Cena aktualizace je 750 Kč za každý PC na kterém program používáte.

Licence pro užívání na dalším PC

(máte již zakoupenou plnou verzi programu a potřebujete dokoupit další licence)
Cena licence je 750 Kč za každý PC na kterém program používáte.